Gegevensbescherming

In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verwerken als u onze website bezoekt en wat uw rechten zijn. Wij vragen u dan ook om de volgende uitleg zorgvuldig door te nemen.

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Dit houdt bijvoorbeeld in uw naam, uw adres en verdere contactgegevens, zoals uw e-mailadres.

Verwerking betekent iedere bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

De betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarvan de gegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

Het verantwoordelijke orgaan of de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Gebruikers omvatten alle categorieën van personen waarop de gegevensverwerking betrekking heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om onze zakenpartners en andere bezoekers van onze website.

Ten aanzien van de gebruikte termen verwijzen wij ook naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gebruikte termen, zoals ‘gebruiker’, dienen als genderneutraal te worden opgevat.

1. Naam en adres van het verantwoordelijke orgaan


CAMLOG Biotechnologies GmbH
Margarethenstr. 38
CH-4053 Basel, Zwitserland

Tel.: +41 61 565 41 00
Fax: +49 800 9445 000
E-mail: contact@biohorizonscamlog.com

 

2. Gegevensbeschermingsfunctionaris
 

U bereikt onze gegevensbeschermingsfunctionaris via het e-mailadres datenschutz@camlog.com of via ons postadres, met daarbij de toevoeging ‘Att: Data Protection Officer’.


3. Verwerking van persoonsgegevens
 

3.1. Bezoeken van onze website

3.1.1. Omvang van de gegevensverwerking

Als u onze website bezoekt, geeft uw browser om technische redenen bepaalde informatie door aan onze webserver. Het gaat daarbij om de volgende gegevens (zogeheten ‘server log files’, een soort logboekbestanden):

IP-adres
Datum en tijd van het verzoek
Verschil in tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT)
Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
Besturingssysteem en de toegangsstatus daarvan/HTTP-statuscode
Volume van de gegevensoverdracht
Website waarvandaan het verzoek komt (‘verwijzings-URL’)
Browser, taal, en versie van de gebruikte browsersoftware

3.1.2. Doel van de gegevensverwerking

Het opslaan van deze bestanden in logboekbestanden is nodig om de werking van de website te kunnen garanderen. Zij helpen ons om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

3.1.3. Wettelijke basis voor verwerking

Wij verzamelen deze gegevens op basis van ons legitieme belang, zoals bedoeld in artikel 6, paragraaf 1, lid (f) van de AVG, om zo onze website te kunnen weergeven en de veiligheid ervan te kunnen garanderen.

3.1.4. Bewaarduur

De informatie in de logboekbestanden wordt om veiligheidsredenen maximaal zeven dagen bewaard (bijv. om misbruik of fraude te kunnen onderzoeken) en wordt dan gewist. Gegevens die langer moeten worden bewaard als bewijsmateriaal zijn uitgesloten van het wissen, tot het moment dat het desbetreffende geval volledig is opgehelderd.

3.1.5. Mogelijkheid tot bezwaar maken en laten wissen

Het verzamelen van gegevens ten behoeve van de website en de opslag daarvan in logboekbestanden is om technische redenen absoluut noodzakelijk. Het is daarom voor de gebruiker niet mogelijk om hier bezwaar tegen te maken.

3.2. Contactformulier en contact per e-mail
3.2.1. Omvang van de gegevensverwerking

Als u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, worden de volgende gegevens aan ons overgedragen:
aanspreekvorm*, titel, voornaam*, achternaam*, e-mail*, telefoonnummer, adres, postcode, plaats, land*, naam praktijk/laboratorium, beroep*, tekst van het bericht*. De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Als alternatieve mogelijkheid kunt u contact met ons opnemen via een van de e-mailadressen die wij ter beschikking hebben gesteld, al naar gelang uw verzoek. In dat geval worden de persoonsgegevens overgedragen die de verzender opneemt in het e-mailbericht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de communicatie en voor de verwerking van het verzoek.

3.2.2. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens helpt ons om de contactopname te verwerken. De andere persoonsgegevens die tijdens het verzenden worden verwerkt (bijv. IP-adres, datum, tijd) worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en waarborgen de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen.

3.2.3. Wettelijke basis voor verwerking

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of per e-mail, worden de gegevens van gebruikers verwerkt om het contactverzoek te kunnen aannemen en in behandeling te kunnen nemen, in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, lid (b) van de AVG. Als er contact wordt opgenomen per e-mail, dan is hier eveneens sprake van het noodzakelijke legitieme belang voor de verwerking van de gegevens.

3.2.4. Ontvanger ten behoeve van de verwerking

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of per e-mail, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de desbetreffende interne afdelingen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

3.2.5. Bewaarduur

De gegevens die door ons worden bewaard, worden gewist zodra ze niet meer langer nodig zijn voor het beoogde doel en als er geen wettelijke bewaarplichten meer gelden. Dergelijke bewaarplichten komen voort uit commerciële en fiscale wettelijke verplichtingen.

3.2.6. Mogelijkheid tot bezwaar maken en laten wissen

U heeft de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op ieder moment in te trekken. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u op ieder moment bezwaar maken tegen het opslaan van uw persoonsgegevens. In dat geval kunnen we onze communicatie niet langer voortzetten.

Als u uw instemming wilt intrekken, stuur dan een e-mail naar het volgende adres online.marketing@camlog.com. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen gedurende het proces van contactopname met ons worden dan gewist.

3.3. Trainingen
3.3.1. Omvang van de gegevensverwerking

U kunt zich bij ons online aanmelden voor evenementen. Als u zich aanmeldt, worden de volgende gegevens aan ons overgedragen:

Gegevens van de praktijk/het laboratorium:
naam praktijk/laboratorium*, postcode*, klantnummer (indien beschikbaar), plaats*, straat/adres*, land*. Gegevens deelnemer: aanspreekvorm*, beroep, titel, voornaam*, achternaam*, e-mail*, telefoonnummer, tekst van het bericht. De met een * gemarkeerde typen gegevens zijn verplichte velden.

3.3.2. Doel van de gegevensverwerking

De gegevens worden verwerkt voor de aanmelding, het organiseren, uitvoeren en afhandelen van evenementen.

3.3.3. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

We verwerken inventarisatiegegevens (bijv. namen en adressen en contactgegevens) en contractgegevens (bijv. het geboekte evenement, bestel- en factureringsinformatie) om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen op grond van art. 6, paragraaf 1, lid (b) van de AVG.

3.3.4. Ontvanger ten behoeve van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de desbetreffende interne afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het evenement. Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan serviceverleners of samenwerkingspartners, ten behoeve van de organisatie en uitvoering van het evenement.

3.3.5. Bewaarduur

De gegevens die door ons worden bewaard, worden gewist zodra ze niet meer langer nodig zijn voor het beoogde doel en als er geen wettelijke bewaarplichten meer gelden. Dergelijke bewaarplichten komen voort uit commerciële en fiscale wettelijke verplichtingen.

3.3.6. Mogelijkheid tot bezwaar maken en laten wissen

De gegevens die worden verwerkt in verband met een bestelling vallen onder bewaarplichten die voortkomen uit commerciële en fiscale wettelijke verplichtingen. Er is geen mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken.

3.4. Cookies

3.4.1. Omvang van de gegevensverwerking

Op onze website wordt gebruikt gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen schadelijke software, zoals virussen. Cookies bevatten een kenmerkende reeks tekens waarmee unieke identificatie van de browser mogelijk is als u de website opnieuw bezoekt. Voor sommige elementen van onze website is het nodig dat de browser waarmee hij wordt opgeroepen ook wordt geïdentificeerd na een verandering van pagina.

Dit gebeurt niet door middel van koppeling aan u persoonlijk, maar in plaats daarvan door toewijzing van een identificatienummer aan de cookie (‘cookie ID’). Wij voegen de ‘cookie ID’ niet samen met uw naam en IP-adres of soortgelijke informatie, aangezien cookies dan aan u persoonlijk zouden kunnen worden gelinkt.

Op deze website wordt gebruikt gemaakt van tijdelijke en permanente cookies.

a) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist als u uw browser sluit. Het gaat daarbij specifiek om zogeheten ‘session cookies’. Hierin wordt de identificatie van de sessie opgeslagen, waardoor verschillende verzoeken van uw browser aan de algemene sessie kunnen worden gekoppeld. Als u terugkeert naar onze website, kan uw computer zo weer worden herkend. De tijdelijke ‘session cookies’ worden gewist als u uitlogt of uw browser sluit.

b) Permanente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode, die afhangt van het soort cookie. U kunt cookies altijd wissen via de veiligheidsinstellingen van uw browser.

3.4.2. Doel van de gegevensverwerking

We gebruiken cookies om onze website aantrekkelijk en gebruikersvriendelijk te maken, hem te verbeteren en om zoekopdrachten sneller te laten verlopen. Voor sommige elementen van onze website is het nodig dat de browser waarmee hij wordt opgeroepen ook wordt geïdentificeerd en herkend na een verandering van pagina.

3.4.3. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, paragraaf 1, lid (f) van de AVG.

3.4.4. Bewaarduur

Tijdelijke cookies/‘session cookies’ worden gewist zodra de browser wordt gesloten.
Permanente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode.

3.4.5. Mogelijkheid tot bezwaar maken en laten wissen

Als gebruiker heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door het aanpassen van de instellingen in uw internetbrowser kunt u maken dat cookies helemaal niet worden opgeslagen of automatisch worden gewist na afloop van uw browsersessie. Om dit te doen kiest u ‘Geen cookies accepteren’ in uw browserinstellingen. In Microsoft Internet Explorer kiest u ‘Extra > Internetopties > Privacy > Instellingen’; in Firefox kiest u ‘Opties > Instellingen > Privacy > Cookies’. Als u een andere internetbrowser gebruikt, raadpleeg dan de helpfunctie voor instructies voor het voorkomen en wissen van cookies. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

3.5. Webanalyse

3.5.1. Omvang van de gegevensverwerking

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, (‘Google’). Google analyseert voor ons hoe u onze website gebruikt. Voor dat doel maken wij gebruik van cookies en andere functies. Wij hebben in het bovenstaande hoofdstuk over ‘Cookies’ beschreven wat dit zijn en hoe ze kunnen worden gewist.

De informatie die door Google wordt verzameld over uw gebruik van deze website (bijv. welke van onze pagina’s u heeft bezocht) wordt overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten, wordt daar bewaard en geanalyseerd en wij krijgen het resultaat beschikbaar in geanonimiseerde vorm.
Op onze website maken wij gebruik van de IP-anonimisering die Google biedt. Tijdens dit proces koppelt Google uw IP-adres al vooraf los, binnen de lidstaat van de Europese Unie of andere staten die de overeenkomst van de Europese Economische Gemeenschap hebben ondertekend. Google is gecertificeerd op grond van het zogeheten ‘EU-US Privacy Shield’, een privacybeschermingsregeling die zorgt voor een voldoende gegevensbeschermingsniveau voor Google in de VS.

3.5.2. Doel van de gegevensverwerking

Google gebruikt deze informatie namens ons voor het evalueren van het gebruik van onze website en voor het samenstellen van rapporten over activiteiten op onze website. Hiermee zijn wij in staat uw online-ervaring te verbeteren en de gebruikersvriendelijkheid van de website te vergroten.

3.5.3. Wettelijke basis voor verwerking

Ons legitieme belang voor gegevensverwerking door Google Analytics ligt in de bovengenoemde doeleinden. De wettelijke basis is artikel 6, paragraaf 1, lid (f) van de AVG.

3.5.4. Bewaarduur

Sessies worden na een specifieke tijdsperiode afgebroken. Meestal worden sessies afgesloten na 30 minuten zonder activiteit. De maximale tijdsduur voor cookies is twee jaar.

3.5.5. Mogelijkheid tot bezwaar maken en laten wissen

Het IP-adres dat vanaf uw browser wordt verzonden, wordt door Google niet samengevoegd met andere gegevens. U kunt door het correct instellen van uw browsersoftware voorkomen dat er cookies worden opgeslagen, zoals beschreven is in het bovenstaande hoofdstuk ‘Cookies’. Bovendien kunt u voorkomen dat er door Google gegevens worden vastgelegd die door de cookie zijn aangemaakt en te maken hebben met uw websitegebruik en dat dergelijke gegevens door Google worden verwerkt, door de hiervoor beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren, die via de volgende link beschikbaar is: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Als u wilt voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens over u verzamelt als u onze website bezoekt via verschillende apparaten (vooral mobiele apparatuur zoals smartphones of tablets), moet u op alle gebruikte systemen de optie voor het niet-bewaren van gegevens toepassen. Klik hier om deze ‘opt-out’-cookie te plaatsen.

De ‘opt-out’-cookie van Google plaatsen.

Houd er rekening mee dat deze ‘opt-out’-cookie alleen webanalyses voorkomt als u de cookie niet heeft gewist. Voor meer informatie over Google Analytics kunt u terecht bij de algemene voorwaarden (Google Analytics Conditions of Use), de veiligheids- en gegevensbeschermingsbeginselen (Safety and Privacy Principles of Google Analytics) en bij de gegevensbeschermingsverklaring van Google (Google privacy statement).


4. Veiligheid van gegevens
 

Wij treffen technische, contractuele en organisatorische maatregelen om de veiligheid van gegevensverwerking te waarborgen, met behulp van de meest geavanceerde technologie. Op die manier kunnen wij waarborgen dat de regelingen op grond van de geldende gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden opgevolgd en dat de door ons verwerkte gegevens beschermd zijn tegen vernietiging, verlies, veroudering en ongeoorloofde toegang. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten ook de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze servers. Houd er rekening mee dat de SSL-versleuteling voor de overdracht via internet alleen is geactiveerd als het sleutelsymbool in de onderste menubalk verschijnt in uw browservenster en als het adres begint met www. De functie SSL (Secure Socket Layer) beschermt door middel van versleuteling met behulp van encryptietechnologie de gegevensoverdracht tegen illegale gegevenstoegang door derden. Als die optie niet beschikbaar is, kunt u ook besluiten om bepaalde gegevens niet via het internet te versturen.


5. Openbaarmaking van gegevens aan derden
 

Gegevens worden alleen openbaar gemaakt aan derden als dit noodzakelijk is volgens de wettelijke vereisten. Wij maken gegevens van gebruikers alleen openbaar aan derden als dit noodzakelijk is om contractuele redenen, dat wil zeggen op basis van artikel 6, paragraaf 1, lid (b) van de AVG, als we daartoe een wettelijke verplichting hebben (artikel 6, paragraaf 1, lid (c) AVG) of op basis van de legitieme belangen als genoemd in artikel 6, paragraaf 1, lid (f) van de AVG, voor het effectief uitvoeren van onze economische activiteiten.

Als onderdeel van de orderverwerking in overeenstemming met artikel 28 van de AVG, maken wij gebruik van uitvoerders (‘andere verwerkers’) voor het verlenen van onze diensten, in het bijzonder voor de bediening, het onderhoud en de hosting van onze website en onze informatietechnologiesystemen. Wij hebben de juiste wettelijke voorzorgsmaatregelen getroffen en de juiste technische en organisatorische maatregelen getroffen voor de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten.

6. Externe diensten en inhoud op onze website
 

We bieden op onze website links aan naar externe diensten en inhoud. Dit wordt gedaan op basis van ons legitieme belang ten aanzien van de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod, in overeenstemming met het genoemde in artikel 6, paragraaf 1, lid (f) van de AVG.

Bij het gebruik van een dergelijke service of de weergave van inhoud van derden, worden er om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen u en de desbetreffende aanbieder. Het gaat daarbij vooral om uw IP-adres, dat nodig is om inhoud in uw browser te kunnen weergeven.

Het is mogelijk dat de aanbieder van de desbetreffende service of inhoud uw gegevens verwerkt voor eigen doeleinden. Wij hebben echter geen invloed op de gegevens die door derden worden verzameld en verwerkt en kunnen daarom geen bindende informatie verstrekken over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens. Raadpleeg voor meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van uw gegevens dan ook de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders van de door ons geïntegreerde diensten of inhoud, die elk afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming. U vindt daar ook meer informatie over de verwerking van de gegevens en de mogelijkheden om bezwaar te maken.

6.1. Sociale-media-plug-ins

Wij maken momenteel gebruik van de volgende plug-ins van sociale media: Facebook, LinkedIn, Instagram, Google Maps en YouTube. Als u onze website bezoekt, worden er uit principe geen persoonsgegevens gedeeld met de aanbieders van deze plug-ins. De aanbieder van de sociale-media-plug-in is te herkennen aan het desbetreffende logo. Wij bieden u de mogelijkheid om direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Deze plug-ins verzamelen per definitie gegevens over u en sturen deze door naar de servers van de desbetreffende aanbieder. Als u een pagina oproept waarin sociale-media-plug-ins zijn opgenomen, zijn deze in eerste instantie gedeactiveerd. Alleen als u op het desbetreffende symbool/logo van de aanbieder klikt, wordt de bijbehorende plug-in geactiveerd en geeft u daarmee toestemming voor de overdracht van uw gegevens naar de desbetreffende aanbieder, die daar worden opgeslagen (voor aanbieders uit de VS zijn dat de VS). Als u lid bent van een van de genoemde sociale netwerken en u bij dat sociale netwerk bent ingelogd tijdens uw bezoek aan onze website, kunnen na het aanklikken van het logo van de desbetreffende sociale-media-aanbieder uw gegevens en de informatie over uw bezoek aan onze website worden gekoppeld aan uw profiel op dat sociale netwerk.

Aangezien de aanbieder van de plug-in gegevens verzameld, vooral door middel van cookies, raden wij u aan om uit te loggen bij de desbetreffende sociale media voor u op onze website de knop van het sociale medium activeert en om via de veiligheidsinstellingen van uw browser alle cookies te wissen als u niet wilt dat er informatie wordt overgedragen naar de sociale-media-aanbieder. Wij hebben geen invloed op de verzameling van gegevens en de gegevensverwerkingsprocessen, noch kunnen wij bepalen in welke omvang er gegevens worden verzameld, met welk doel dit gebeurt en hoe lang de bewaarperiodes van gegevens zijn bij de aanbieders van de sociale-media-plug-ins. Wij hebben eveneens geen informatie over het wissen van de gegevens die door de aanbieder van de plug-in worden verzameld.

Raadpleeg voor meer informatie over het type gegevensverwerking en de omvang en het doel ervan en over de rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw gegevens de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders van de desbetreffende sociale media. Die informatie kan via de volgende adressen worden opgevraagd:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; www.facebook.com/policy.php; meer informatie over het verzamelen van gegevens: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other en www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook heeft ingestemd met de gegevensbeschermingsrichtlijnen van het ‘EU-US Privacy Shield’, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


LinkedIn LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS, www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS, help.instagram.com/519522125107875


Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, VS; meer informatie over gegevensbescherming: www.google.com/policies/privacy/partners/. Google heeft ingestemd met de gegevensbeschermingsrichtlijnen van het ‘EU-US Privacy Shield’, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


De kaarten van de service ‘Google Maps’ worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google heeft ingestemd met de gegevensbeschermingsrichtlijnen van het ‘EU-US Privacy Shield’, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


De video’s zijn afkomstig van het YouTube-platform van aanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Meer informatie over gegevensbescherming: www.google.com/policies/privacy/. U kunt een opt-out cookie plaatsen via www.google.com/settings/ads/. YouTube heeft ingestemd met de gegevensbeschermingsrichtlijnen van het ‘EU-US Privacy Shield’, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


 
7. Uw rechten
 

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken, bent u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een ‘betrokkene’ en heeft u ten aanzien van ons de volgende rechten waar het gaat om uw persoonsgegevens:

Recht van inzage (artikel 15 AVG)
Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
Recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG)
Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)
Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG)
 

8. Aanpassingen aan de gegevensbeschermingsverklaring
 

Wij behouden ons het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen om deze te kunnen aanpassen aan een veranderende wettelijke situatie of in het geval van veranderingen aan de service of de gegevensverwerking. Dit heeft echter alleen betrekking op verklaringen over de verwerking van gegevens. Als instemming van de gebruiker nodig is, of als gedeelten van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen bevatten ten aanzien van de contractuele relatie met de gebruikers, worden de aanpassingen alleen gedaan met toestemming van de gebruikers.


Controleer de inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring alstublieft regelmatig.

(Datum 20-10-2021)