Vrijwaringsverklaring

CAMLOG Biotechnologies GmbH (‘Camlog’) dankt u voor uw interesse in ons bedrijf en het bezoeken van onze website. Door deze website te gebruiken gaat u onbeperkt en onverminderd akkoord met de volgende voorwaarden, zoals in deze vrijwaringsverklaring geformuleerd. Bent u het niet eens of gaat u niet akkoord met de volgende voorwaarden, verlaat dan deze website.

Inhoud

Camlog staat niet garant voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Camlog is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard dan ook (bijvoorbeeld directe of indirecte schade of verlies), veroorzaakt door het gebruik of de onbruikbaarheid van de hier verstrekte informatie, waaronder mogelijke onvolledige of onjuiste informatie, en/of voor het gebruik van de website of de onbruikbaarheid ervan. Hoewel Camlog zich inspant voor het virusvrij houden van de website, kan Camlog geen garantie geven dat de website vrij is van virussen. Camlog is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan door de installatie van virussen of andere malware op uw computer, software, uitrusting of andere eigendommen ten gevolge van uw toegang tot, of andere vormen van gebruik van de website.

Houd er rekening mee dat de informatie op deze website uitsluitend is bestemd voor algemene informatieve doeleinden. In het bijzonder is de informatie niet bedoeld ter vervanging van het advies van een arts of andere medische deskundige. Bovendien vormt de informatie geen advies voor artsen of andere medische deskundigen met betrekking tot de behandeling van patiënten. Alvorens onze producten te gebruiken of toe te passen, zijn artsen of andere medische deskundigen verplicht, de betreffende instructies voor gebruik op te volgen. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en niet-verplichtend. Delen van de pagina’s of de publicatie in zijn geheel, alsmede alle aanbiedingen en informatie kunnen worden uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of in hun geheel door Camlog worden verwijderd, zonder dat hiervoor een specifieke aankondiging is vereist. In geen geval vormt de informatie op de website een bindende garantie van Camlog, van wat voor soort dan ook.

Indien delen of afzonderlijke voorwaarden in deze verklaring niet wettelijk of correct blijken te zijn, heeft dit geen invloed op de inhoud of de geldigheid van de overige delen.
 

Verwijzingen en links

Camlog is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de toegang, het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de websites die aan de website van Camlog zijn gekoppeld, d.w.z. de websites waarnaar de website van Camlog verwijst of de websites die naar de website van Camlog verwijzen. In het bijzonder is Camlog noch verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van andere websites, noch voor de juistheid of rechtsgeldigheid van de daar getoonde inhoud. De inhoud van andere websites valt buiten de invloedssfeer van Camlog. Indien er schade ontstaat door het gebruik van de informatie die op andere websites wordt vermeld, kan uitsluitend de auteur van de desbetreffende websites aansprakelijk worden gesteld, niet de auteur van de site met een link naar deze pagina’s. Bovendien is Camlog niet aansprakelijk voor enigerlei bijdragen of berichten die worden geplaatst door gebruikers op discussiefora, in gastenboeken of op verzendlijsten waarin op deze pagina’s is voorzien.

Ten tijde van het plaatsen van de link, hadden de gekoppelde websites geen herkenbaar onwettige inhoud. Mochten bezoekers van de Camlog-website twijfels hebben omtrent de toelaatbaarheid van de inhoud van gekoppelde websites, verzoeken wij hen hierover contact met ons op te nemen, zodat wij de gekoppelde website kunnen onderzoeken. Camlog heeft geen invloed op de huidige of toekomstige vorm, de inhoud of het auteurschap van gekoppelde/aangesloten pagina’s. Camlog is daarom uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de na het plaatsen van de link gewijzigde inhoud van gekoppelde/aangesloten pagina’s. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen op onze website, alsmede op externe bijdragen aan gastenboeken, fora, lijsten met links, verzendlijsten die door Camlog worden gecreëerd, evenals op alle soorten van databases waarvan de inhoud door externe geschreven bijdragen kan worden aangepast. Voor alle onwettige, onjuiste of onvolledige inhoud, en in het bijzonder voor de schade die ontstaat door het gebruik of misbruik van de informatie die in deze context wordt verstrekt, kan uitsluitend de leverancier van de gekoppelde site aansprakelijk worden gesteld, en niet de leverancier van de site die links naar de betreffende publicatie heeft geplaatst.

Camlog heeft geen van de websites van derden, die links naar deze website bevatten, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit soort pagina’s die buiten haar eigen website vallen, of voor andere sites die links naar deze website bevatten.
 

Auteursrecht, handelsmerken en overige intellectueel-eigendomsrechten

De websites van Camlog kunnen informatie bevatten of naar informatie verwijzen die onderhevig is aan auteursrechten, patenten, handelsmerken of overige intellectueel-eigendomsrechten, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen die in handen zijn van Camlog en/of andere partijen. Door het gebruik van deze website verkrijgt u geen licentie voor of recht op dergelijke rechten.
Het is de intentie van Camlog geweest, geen auteursrechtelijk beschermd materiaal voor de publicatie te gebruiken en, indien dit niet mogelijk is gebleken, het auteursrecht dat op het betreffende object rust, te vermelden.
Het auteursrecht voor materiaal dat door Camlog is gecreëerd, wordt voorbehouden. Het vermenigvuldigen of gebruiken van objecten zoals afbeeldingen, diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat Camlog hiervoor haar toestemming heeft verleend.

Argonaut®, CAMLOG®, CERALOG®, CeraOss®, COMFOUR®, CONELOG®, DEDICAM®, Esthomic™, iSy®, Logfit™, PermaPro®, Promote®, SynMax® en Tube-in-Tube® zijn geregistreerde handelsmerken van Camlog Biotechnologies GmbH. Zij zijn echter mogelijk niet in alle markten geregistreerd.

BioHorizons®, NovoMatrix®, MinerOss®, MinerOss® X, MinerOss® XP, MinerOss® A, Mem-Lok®, Laser-Lok®, OD Secure® en TeethXpress® zijn geregistreerde handelsmerken van BioHorizons. AlloDerm™ en AlloDerm GBR™ zijn handelsmerken van LifeCell™ Corporation, een aan Allergan gelieerde onderneming. IntraSpin, L-PRF en Xpression® zijn geregistreerde handelsmerken van Intra-Lock® International Inc. Viteo® is een geregistreerd handelsmerk van Ivoclar Vivadent AG.

LOCATOR, LOCATOR R-Tx, R-Tx, ZEST, en Zest Dental Solutions, Color en Shape of Retention Inserts ijn handelsmerken van ZEST IP Holdings, LLC. Locator®, Locator R-Tx® zijn vervaardigd door Zest Anchors LLC.